VAS-ZAS

Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede
06-24624574

Zelfslachtende Amsterdamse Slager

De stichting “ZAS” Zelfslachtende Amsterdamse Slagers van de Verenigde Amsterdamse Slagersorganisatie, heeft als doel dat elke ambachtelijke slager die lid is van de VAS haar of zijn slachtvee ter slachting kan aanbieden. Dit kan zijn runderen, stieren en kalveren. Het kantoor van de V.A.S. begeleidt de slachting. Ook de verkoop van alle soorten huiden gaan via het VAS kantoor. Het slachttarief en alsmede het keurtarief is zeer concurrerend in vergelijking met omliggende slachtplaatsen in de regio. De facturering vindt plaats eind van de maand. Betaling vindt plaats via een automatische incasso. 

Slachten

Geslacht kan er worden via slachterij Wouters, G. van Dalen vleescentrale en abattoir Noord-Holland

Service, uitbenen, vacumeren en vervoer;
Kouwenhoven Vlees in Almere verzorgt het uitbenen, vacumeren en vervoer van de door de ZAS leden geslachte dieren bij slachterij Wouters in de Hoef. Bij G. van Dalen vleescentrale en Abattoir Noord-Holland wordt er uiteraard naar uw wensen het uitbenen ter plekke verzorgd.

Slacht- en servicekosten

De slachtkosten, het vervoer, uitbenen en vacumeren worden verrekend via de maandelijkse ZAS factuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VAS kantoor.
Lidmaatschap van de V.A.S. (verplicht)  € 105,00 per jaar excl. BTW.

Z.A.S. Slachtkosten 2018

Wouters - Rund € 161.- inclusief verzekering - uitbenen per kilo € 0.35

G. van Dalen vleescentrale - Rund € 151.- inclusief verzekering - uitbenen per kilo € 0.25

Noord-Holland - Rund € 155.- inclusief verzekering - uitbenen per kilo € 0.30

Voor meer informatie bel het VAS secretariaat 06-24624574

ZAS bestuursleden

Voorzitter - John Bakker  - 0624624574

Secretaris - Ton van Schaick - 0206628228

Penningmeester - Hans van Borre - 0251652430

VAS-ZAS

Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede
06-24624574